Bild på kor

Regionala utlysningen 2019 nu öppen

Landskap hjärta.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel till regionala forskningsfinansiärer. Stiftelsen välkomnar ansökningar med inriktning på samverkan mellan forskare, rådgivare och lantbrukare och som har en tydlig inriktning mot innovation inom digitalisering.

Läs mer om hur du ansöker här. 

Nyheter
Frigaende Honor Svenska Agg 2

Tidigare och tätare diagnostik samt avmaskning minskar mängden parasiter hos värphöns

Spolmask kan orsaka försämrad hälsa och välfärd hos värphöns, särskilt vid hög parasitbörda. Forskare vid SLU har nu tagit fram en ny metod för diagnostik och bidragit till förbättrat kontrollprogram.

Läs mer
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer