Bild på kor

Riktad utlysning för framtidens jordbruks- & miljöteknik

drönare.jpg

Stiftelsen JTI, i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyser forskningsmedel för syntesrapporter om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027. Utlysningen öppnar den 1 september och stänger den 3 oktober.

Höstens utlysning syftar till att ta fram syntesrapporter inom två teman: 

  1. Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo  
  2. Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen.

Läs mer om utlysningen och om hur du ansöker här. 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer