Bild på kor

Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter

korochmjolk.jpg

Ett av huvudmålen med programmet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem med tillhörande koordinering är att skapa samverkan mellan olika forskarmiljöer, för att kunna erhålla ny kunskap och perspektiv om kost och produktsystem kopplat till hållbarhet.

Utlysningen syftar till att med samverkan skapa nya forskningsprojekt med bas i de redan befintliga projekten. Ansökan ska skickas in av någon av dem fem ursprungliga projektledarna och vara en samverkan mellan minst två projekt inom programmet.

Utlysningens mål är att ge medel till ettåriga projekt som tillför något nytt till programmet men som baseras på de projekt som redan finansieras inom Hållbara dieter från hållbara produktionssystem. För att ett projekt ska vara aktuellt för finansiering ska resultaten förväntas ha en hög tillämpningsgrad. 

Den totala budgeten för utlysningen är 2 miljoner kronor.

Utlysningen är öppen mellan1 december 2020 och 10 februari 2021. 

All nödvändig information om utlysningen kommer när det närmar sig.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer