Bild på kor

Seminarieinbjudan: Forskning och innovation för ökad konkurrenskraft och hållbarhet

rodklover-iStock-517634370_webb.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden. Den här dagen vill vi uppmärksamma er på vårt viktiga arbete och låta er ta del av några av alla de forskningsprojekt som vi finansierat.

Regeringens livsmedelsstrategi syftar till en hållbar livsmedelsproduktion som ska leda till fler jobb och ge konsumenter en ökad makt att göra medvetna val. Jordbrukets bidrag är forskning kring maten vi odlar och föder upp. Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar forskningsprojekt som gör det lättare för lantbrukare att göra medvetna val för en mer lönsam och samtidigt miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion.  

Av de forskare som kommer att presentera sina projekt idag så kommer ni bland annat att få höra om möjliga åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser från idisslare, nya biomaterial av restprodukter från växtodling och innovativa verktyg för att hindra spridning av resistenta parasiter hos får. Efter seminariet har vi ett mingel. Det går bra att bara anmäla sig till seminariet eller bara till minglet, men du får gärna vara med hela dagen!

När: 16 maj klockan 14-17 och mingel 17-20  
Var: Postmuseet, Lilla Nygatan 6 i Gamla stan i Stockholm. 
Hur: Anmäl dig till hanna.lager@lantbruksforskning.se och ange om du kommer att delta hela dagen eller bara på seminariet eller bara på minglet.

Preliminärt program

14.00 Registrering, kaffe och te

14.15 Välkomna, Christian Nyrén, vd Stiftelsen Lantbruksforskning

14.20 Stiftelsens forskning nu och i framtiden, Kjell Malmlöf, forskningschef Stiftelsen Lantbruksforskning

14.40 Sverigeförsöken, Göran Bergkvist, Sveriges lantbruksuniversitet

15.00 Forskning om utsläpp av växthusgaser från idisslare, Maria Åkerlind, Växa

15.20 Forskning om nya biomaterial av restprodukter från växtodling, Per-Olof Syrén, Kungliga Tekniska Högskolan

15.40 Paus

16.00 Forskning om spridning av resistenta parasiter hos får, Johan Höglund, Sveriges lantbruksuniversitet

16.20 Forskning om nya växtproteiner, Karolina Östbring, Lunds Tekniska Högskola

16.40 Varför är det viktigt med svensk lantbruksforskning? Lena Åsheim, ordförande Stiftelsen Lantbruksforskning

17.00 Mingel

17:30 Avslutande diskussion och sammanfattning av dagen

Ca 17:50 Mingel

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer