Bild på kor

Sexdoft ska hindra skadeinsekter från att angripa jordgubbar

jordgubbar webb.jpg

I vår trädgårdsutlysning i maj beviljades Glenn Svensson från Lunds universitet  2 132 092 kronor för projektet ”Integrerat växtskydd i jordgubbar: feromonbaserad övervakning och kontroll av jordgubbsvecklaren”. Projektet har fått stor uppmärksamhet i media. 

Projektet går ut på att undersöka ett miljövänligt alternativ till bekämpningsmedel på jordgubbar. För att få skadeinsekterna att låta bli jordgubbarna ska deras egen sexdoft hindra dem. Forskarna har funnit vilken doft som insekterna använder när de vill para sig och nu är tanken att den doften med hjälp av doftpreparerade fällor ska spridas ut så att de undviker plantorna.

 – Doftbruset blir så starkt att hannarna inte kan hitta honorna. Vi skickar ut en miljard gånger högre dos än vad honorna avger. Då hittar de inte varandra, det blir inga ägg som läggs och sedan inga larver, säger Glenn Svensson, forskare på biologiska institutionen på Lunds universitet till SVT

Läs mer:
Aftonbladet
Expressen
Svenska Dagbladet

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer