Bild på kor

Sök medel från E H Hügoths stiftelse 2018

iStock_000002289728_Medium.png

E H Hügoths stiftelse delar ut bidrag för högre studier i lantbrukets ekonomi, marknadsföring och förvaltning samt anslag för främjande av för lantbruket betydelsefull försöksverksamhet.

Ansökningar som överskrider 30 000 kronor beviljas medel endast undantagsvis. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 december 2018. 

Ansökningsblankett och mer information

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer