Bild på kor

Sortblandning - för ett mer hållbart jordbruk

korn.jpg

Iris Dahlin på SLU har varit doktorand i projektet Sortblandning – ett robust odlingssystem och har nu disputerat. Hennes avhandling handlar om det kemiska samspelet mellan olika kornsorter och att de kan utnyttjas för att minska behovet av kemiska bekämpningsmedel och gödsel. Vi har ställt några frågor till Iris om projektet.

Ni har forskat om sortblandningar av korn för att minska bladlusangrepp, kan du säga något om vad ni kommit fram till?

Forskningen i vår grupp om växtinteraktioner och dess effekter har pågått sedan länge; från grundforskning om underliggande mekanismer av växtkommunikation i laboratoriet, till tillämpad forskning och växtskydd i fält. Våra undersökningar i labb visade att luftburna signaler från en sort kan inducera förändringar i mottagande sort som leder till att den blir betydande mindre attraktiva för bladlöss. När kornsorter som reagerade på varandra odlades i tvåsortblandningar i fältförsöken minskades bladlusangreppet med 27% av det förväntade värdet, men bara när både blandnings komponenterna blev mindre attraktiva för bladlöss. I blandningar blev sorternas kväveupptag mer olika än i rent bestånd så att sorterna kunde utnyttja resurserna bättre. Vi observerade också att sorterna anpassade sin höjdtillväxt till varandra, minskade därmed konkurrens om ljus och gav betydligt högre avkastning. Men alla sådana förändringar uppstår bara i visa sortkombinationer, vilket visar att sådana effekterna är mer beroende på av vilka sorter som ingår i blandningen, än sortblandningen i sig.  

Varför är det här projektet viktigt?  

Bättre förståelse av underliggande mekanismer i samspel mellan sorter kan leda till utvecklingen av hållbart växtskydd mot skadegörare och högre avkastning i framtidens jordbruk. 

Vad kommer vi att kunna lära oss av er studie? 

Växter är rotade och kan inte fly från konkurrenter eller skadegörare, men de är inte försvarslös. För att upptäcka kommande hot och konkurrenter i sin omgivning i tid avkänna de signaler och reagerar på dem med adaptiva tillväxtförändringar och inducerat försvar som ökar deras robusthet. En av signalerna de reagera på är luftburna kemiska ämnen som utsöndras av växter. När vi vet mer om de specifika sammansättningarna av dessa ämnen, finns det möjlighet att manipulera växterna i växtskyddssyfte. 

- Jag vill passa på och tacka SLF (H1333072) och Formas (2014-225) för finansiering av projektet, avslutar Iris Dahlin.

För dem som är intresserad av forskningen kan läsa mer under #Ninkovic lab på Twitter eller Facebook och naturligtvis på SLUs webb. Läs också vad SLU har skrivit om just detta projekt. Läs om projektet i projektbanken.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer