Bild på kor

Stiftelsen hästforskning samarbetar med Stiftelsen lantbruksforskning om vallutlysning

Stiftelsen Hästforskning.jpg

I samverkan med Stiftelsen lantbruksforskning utlyser Stiftelsen hästforskning medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv för häst. En liknande utlysning syftande till en sammanställning för lantbruksdjur, har precis avslutats. 

I Stiftelsen hästforsknings utlysning ska projektet ta fram en tydlig och användarvänlig kunskapssammanställning för hästhållare, dess rådgivare och för vallfoderproducenter. Sammanställningen ska innehålla optimala val av vallfoder, för att erbjuda hästen en balanserad foderstat som täcker dess olika näringsbehov utan att ge överskott, i förhållande till ras och användningsområde. God hygien samt avsaknad av giftigt eller ohälsosamt oavsiktligt innehåll i fodret är också en viktigt del.

- Välfärdssjukdomar är idag vanligt förekommande bland hästar, där en viktig förebyggande åtgärd kan vara förändrad utfodring. Det är därför viktigt att sammanställa och sprida den vetenskapligt baserade kunskap som finns kring optimala grovfoderval för olika typer av hästar och hur det produceras på bästa sätt, säger Stiftelsen hästforskning och lantbruksforsknings forskningssekreterare Lina Bengtsson.

Läs om Stiftelsen Lantbruksforsknings vallutlysning. 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer