Bild på kor

Stiftelsen Lantbruksforskning garanterar ytterligare två miljoner till fältförsök

fältwebb.jpg

Torkan 2018 har resulterat i lägre skördar, vilket i sin tur har minskat böndernas insamlingsförmåga till den branschgemensamma lantbruksforskningen och fältförsöken. Bristen på medel kommer att drabba växtodlingsåret 2019/2020. Det handlar om en minskning från 10 miljoner till drygt 6 miljoner.

Stiftelsen Lantbruksforskning arbetar tillsammans med LRF och Hushållningssällskapen för att hitta alternativa finansieringslösningar för denna akuta situation.

I avvaktan på resultat närmar sig vårbruket, och för att undvika ett förlorat år och säkerställa kontinuitet i fältförsöken för bland annat vallinsådd har Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelse den 12 mars 2019 beslutat att gå in som garant för ett belopp om två miljoner kronor.

- Vi ser detta som en viktig extraordinär insats från stiftelsens sida för att upprätthålla omfattningen av fältförsöken, som är ett viktigt verktyg för att förbättra lönsamheten i växtodlingen hos lantbruksföretagen, säger stiftelsens VD Christian Nyrén.

Satsningen skall överbrygga perioden innan alternativ tillfällig finansiering kan komma till stånd.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer