Bild på kor

Stiftelsen Lantbruksforskning öppnar tre utlysningar den 1 december

iStock-1181244246.jpg

Den första december öppnar Stiftelsen Lantbruksforskning tre olika utlysningar, en inom vall, en inom hållbara dieter och en inom trädgård. 

Förmodligen har det aldrig hänt förut och kommer kanske inte hända igen snart, men idag den första december 2020 har vi öppnat hela tre utlysningar på en och samma dag.

Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion

Utlysningen är en del av Stiftelsens och Formas strategiska programsatsning på trädgårdsområdet. Denna gång riktas pengarna till forskning om växtskydd och växtskadegörare med det övergripande målet om ökad konkurrenskraft och hållbarhet i svensk yrkesmässig trädgårdsproduktion.

Läs mer och ansök. 

Riktad utlysning för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning på området vall. Sammanställningen ska vara till nytta för näringens olika aktörer på kort och på lång sikt och bidra till att identifiera glapp och överlapp i befintlig forskning på området. Kunskapsöversikten ska utgå ifrån ett strikt foderperspektiv men omfatta såväl odlingen av vall som processerna fram till foderbordet.

Läs mer och ansök.

Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter

Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med SLU utlyser forskningsmedel till projekt inom programmet Hållbara dieter från Hållbara produktionssystem, en samverkansutlysning.

Läs mer och ansök.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer