2C0a7f090de1cb7522b26038d7be61f2

Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningsdag

Den 16 maj ordande Stiftelsen Lantbruksforskning en forskningsdag för att visa några av alla de forskningsprojekt som vi är med och finansierar. Lantbruksforskning gör skillnad, det kunde fem engagerade forskare konstatera som presenterade sina projekt under dagen.

Göran Bergkvist från SLU pratade om Sverigeförsöken, nationella fältförsök som ofta handlar om stortprovning. Detta är projekt som är oerhört viktiga för näringen och för lantbrukaren och Bergkvist pratade bland annat om vikten av samordning. 

Läs mer om Sverigeförsöken här.

Rebecca Danielsson från SLU i Uppsala har precis gått på föräldraledighet, men Maria Åkerlind från Växa kom och presenterade deras projekt som handlar om metanproduktion hos kor. De undersöker om det är någon skillnad mellan foder eller individer. 

Läs mer om det projektet här.

Per-Olof Syrén från KTH pratade om sitt projekt där de försöker skapa nya förnybara material av restprodukter från vall. Genom att utvinna och vidareförädla furaner från vall ska nya klimatsmarta material kunna skapas. 

Läs mer om projektet här.

Johan Höglund från SLU forskar på parasiter hos får och säger att resistenta parasiter ökar, men att med hjälp av bättre diagnostisk kan dessa upptäckas. Det är så att äggen till dessa parasiter är mer förekommande hos vissa individer och det gäller att upptäcka vilka de är. 

Läs mer om det projektet här.

Karolina Östbring från Lunds Universitet pratade om den ökade efterfrågan på vegetabiliskt protein och hon forskar på raps och hur man kan göra rapsproteinet mer aptitligt både till smak och färg. Nu finns det en bitter smak som gör att det inte går att lansera som ett alternativ till sojaprotein. 

Läs mer om det projektet här.

Stiftelsen Lantbruksforsknings ordförande Lena Åsheim avslutade och sammanfattade dagen. 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer