Bild på kor

Svenska päron året runt

paron.png

Rätt skördetidpunkt och lagringsbetingelser gör det möjligt att tillhandahålla lokalproducerade päron av god kvalitet under stora delar av året.

Arealen odlade päron har sjunkit stadigt i Sverige sedan 1984 och ligger i dagsläget på cirka 170 hektar. Den årliga inhemska päronproduktionen uppgår till cirka 1 700 ton, vilket ger en självförsörjningsgrad kring sex procent.

Det finns flera anledningar till vår blygsamma päronproduktion. Den korta skörde- och försäljningsperioden, från september till december, är en orsak. Dålig kännedom om svenskodlade sorters mognadsförlopp och lagringsduglighet är en annan orsak. Dessutom har vi en stark konkurrens från importerad frukt, säger Ibrahim Tahir, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. 

Pärontillgången kan förbättras

Den vanligaste päronsorten i Sverige är Clara Frijs som odlas på 36 procent av päronodlingsarealen. Därefter kommer Carola, ett svenskförädlat päron från Balsgård, som odlas på 10 procent av päronodlingsarealen. Genom att studera skördetidpunkt, lagringstemperatur och ULO-lagringsbetingelser (Ultra Low Oxygen) kan tillgången under året på Clara Frijs- och Carolapäron i rätt kvaliteter förbättras.

Olika behandling för olika sorter 

Det så kallade Streif-indexet, utvecklat av den tyske forskaren Josef Streif, kombinerar mer än ett mogenhetsindex för att bestämma optimal skördetidpunkt.

Praktiska och ekonomiska skäl gör Streif-indexet till det enda index som kan rekommenderas för att avgöra Clara Frijs- och Carolapärons mognadsgrad, som i sin tur avgör när den optimala skördetidpunkten är, säger Ibrahim Tahir. 

Genom att kyla frukten så snabbt som möjligt efter skörd hämmas fruktens mognadsprocess.

Optimal temperatur för kyllagring är mellan 0,5 och 1 °C för både Clara Frijs- och Carolapäron, säger Ibrahim Tahir. 

Eftersom varje sort har specifika ULO-lagringsbetingelser nås bäst resultat om varje sort kan lagras för sig. 

- Optimala ULO-betingelser för Clara Frijs-päron är 1 kPa O2 samt 0,5 kPa CO2 och för Carola-päron 2 kPa O2 samt 0,5 kPa CO2. Där noterades minst svampangrepp, minst sjukdomar, minst totalförlust och bäst kvalitet, inklusive smak, säger Ibrahim Tahir. 

Små avvikelser sänker kvaliteten 

Stor noggrannhet krävs under lagringsperioden. 

- Redan vid små avvikelser från optimala lagringsbetingelser, särskilt vid högre koldioxidhalt, drabbas Clara Frijs-päron av svampangrepp och Carola-päron av bruna kratrar, avslutar Ibrahim Tahir.
Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer