Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Sverigeförsöken - nu alla på ett ställe!

Sverigeförsöken är fältförsök som spänner över hela landet där Stiftelsen lantbruksforskning är basfinansiär. I år går vi in i en ny treårsperiod för försöken, Stiftelsens Branschråd lägger en ny beställning för skördeår 2021 – 23. Vår forskningschef Mattias Norrby svarar på frågor om Sverigeförsöken

Kan du berätta lite om vad om är nytt med Sverigeförsöken? 

Numer finns alla resultat från hela landet samlade på en webbplats, sverigeforsoken.se. Det ges också ut en bok av Hushållningssällskapen där alla resultat finns. Förut var det uppdelat på regioner, men nu har man alltså samlat alla resultat på ett ställe.  

Vad har lantbrukarna för nytta av Sverigeförsöken? 

Kort beskrivet är Sverigeförsöken verifiering av forskningsresultat på gårdsnivå och en ren testverksamhet av nya produkter och sorter. Lantbruksföretagen bör således ha stor nytta av Sverigeförsöken. Sverigeförsöken försöker täcka så många frågeställningar som möjligt inom t.ex. odlingsmaterial, växtnäring, växtskydd etc.  

Kan den enskilde lantbrukaren påverka Sverigeförsöken? 

Ja, om man som enskilt lantbruksföretag har en frågeställning som behöver svar så kan man förslå den till Stiftelsen, HS eller Fältforsk på SLU. Det är ju de frågeställningarna som är viktiga för det svenska lantbruket som ska göras försök på. 

Hur kan man ta del av resultaten? 

Resultaten redovisas kontinuerligt på Sverigeförsöken.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev