Forskare Mattias Mathilda Lena

Systematic review över hälsa och välfärd hos mjölkkor i lösdriftsstall

En systematisk kunskapsgenomgång av hälso- och välfärdsparametrar hos mjölkkor i inomhusstall presenterades av företaget Oxford Systematic Reviews LLP på ett seminarium anordnat av Stiftelsen Lantbruksforskning.

I början av året anlitades företaget Oxford Systematic Reviews LLP (Oxsrev) för att få en så fullständig bild som möjligt av vad forskningen säger om hälso- och välfärdsparametrar hos mjölkkor i inomhusstall. Den systematiska genomgången har under 2022 utförts av företaget som är sprunget ur Oxford University. Oxsrev har samarbetat med en internationell referensgrupp av sakkunniga inom såväl metodiken som svensk lagstiftning och svensk mjölkproduktion.

Forskningsmetod som visar samlad kunskap   

Systematic Review är en forskningsmetod där man med stöd av noga utformade protokoll går igenom alla publicerade forskningsresultat i ett tydligt avgränsat kunskapsområde. Syftet med översikten är att visa den samlade kunskapen inom området, men också vilka kunskapsgap som kan identifieras. Metoden används allt oftare inom vitt skilda forskningsfält och anses minimera partiskhet i utvärdering av forskningsresultat.

– Stiftelsen har gjort denna systematiska översikt för att få bättre kunskap om ”glapp och överlapp” i befintlig forskning inom området hälsa och välfärd i lösdriftstall för mjölkkor. Vi får då ett underlag för var kunskapsläget kräver extra forskningsinsatser, säger Mattias Norrby,  forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Rapporten från projektet har presenterats på Gröna Näringslivets hus i Stockholm av författarna Gillian Petrokofsky, William Harvey, Leo Petrokofsky och Matthew W. Jordon med en inledning av Stiftelsen Lantbruksforsknings ordförande Lena Åsheim och forskningschef Mattias Norrby. 

Mer information

Rapporten "Report on Animal Welfare of Dairy Cows in Indoor Loose Range Housing: A Systematic Review" slutförs nu och är klar innan årsskiftet.

För mer information om forskningsrapporten, kontakta Mattias Norrby, forskningschef Stiftelsen Lantbruksforskning på 076-770 82 10 eller mattias.norrby@lantbruksforskning.se

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer