Bild på kor

Två projekt har fått medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings och Formas trädgårdsutlysning

Växthus169.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas har utlyst forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion. Två projekt har fått medel.

Minska skador av fruktträdskräfta i äppelodlingar med rätt sort-grundstam kombination och gödsling med calcium
Larisa Gustavsson, SLU, 2 847 000 kronor
R-21-25-509

Tidig detektion och riktad intervention i svensk hortikultur genom selektiva lockbeten och sensorteknologi
Teun Dekker, SLU, 3 006 000 kronor
R-21-25-516

Mer information finns på vår webbplats och respektive projektnummer går att söka efter i vår projektbank

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer