Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Tydligt ledarskap ger bättre företag

Lantbrukare är företagare och då behövs ofta företagsledningen i lantbruket stärkas. Några forskare från SLU har jobbat fram ett underlag till verktyg för benchmark för att lantbrukaren ska kunna se hur hen ligger till i jämförelse med andra liknande företag.

Efter att ha haft ett kanadensiskt projekt som förebild uppkom idén på SLU Alnarp att forska fram ett verktyg där lantbrukare ska kunna jämföra sig med liknande företag. Verktyget ska kunna användas av företagsrådgivare som mer ska kunna orientera sig mot coaching mer än rådgivning. Syftet är att stärka företagsledningen, då ledningen ofta är viktig för att företaget ska gå bättre.

Forskarna valde att titta på de företagsmodeller som redan fanns och försökte sedan applicera dem på lantbruk. De valde att utgå från fem pelare; marknad, produktion, organisation, personal, ekonomi och strategi och utvecklade tillsammans med Jordbruksverket ett verktyg för självskattning.

- Lantbrukaren får fundera på vad företagets strategi har för kompetensprofil, säger Ove Karlsson som var huvudsökande till projektet. Hur bra borde jag vara på olika områden? Vilket kompetensområde måste jag utveckla för att förstärka företaget?

Det är viktigt att ringa in vilken strategi man har för företaget för att se hur det kan utvecklas. Det är inte säkert att kostnadsminimering alltid är det mest lönsamma för ett företag. Intäktsmaximering kan vara ännu mer effektivt. Nästan alla andra företagare i andra branscher arbetar med att höja sitt pris på olika sätt. Vanligast gör man det genom att vara så olik man kan gentemot sina konkurrenter. När det kommer till lantbrukare brukar man säga att de är pristagare, de måste acceptera det pris som förädlingsindustrin bestämmer.

- Om du är unik med din produkt kan du kanske sätta sitt eget pris, precis som producenter av Champagne och Kalixlöjrom lyckats göra, säger Ove Karlsson.

Det behövs ett tydligt ledarskap i lantbruksföretag. Ofta är det så att om konkurrensen ökar så vill man öka produktionen, men det är inte alltid det är det bästa. Ofta är en tydlig marknadsorientering bättre. Det kan i vissa företag vara bättre att förädla och marknadsföra sig direkt mot konsumenter, som t.ex. att sälja köttlådor eller liknande. Många lantbrukare vill bara vara producenter, mycket beroende på att de inte har så mycket marknadskunskap.

- Det är viktigt att ha en klar strategi, säger Ove. Företagarnas kompetensutveckling bestäms av vilken strategi man har tänkt sig att lyckas på. Vill man vara underleverantör får man bli bra på produktionsprocessen och ledarskap.

För att implementera den här forskningen krävs det att rådgivarna får en annan inriktning och blir mer inriktade på företagens helhet. Det behöver bli mer kundutvecklare än just enbart rådgivare.

- I rådgivarled är det väldigt fokuserat på produktion, säger doktoranden Jozefine Nybom som också varit en del av projektet. Vi såg i resultatet att företagens förmåga att leda och använda resurserna påverkar resultatet mest.

Både Ove Karlsson och Jozefine Nybom tror att det behövs mer forskning på området, men ingen av dem är engagerade i något sådant projekt idag. De understryker båda hur viktigt det har varit att få upp frågan om professionell företagsledning i lantbrukssammanhang.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev