Arliga Oppna 2023 Istock 1083782948

Uppdaterad handbok och nytt i ansökningssystemet inför årets öppna utlysning

Inför årets öppna utlysning har det gjorts uppdateringar av ansökningssystemet. Vissa saker har förändrats och andra har förfinats efter förra årets stora uppdatering.

Det har också skett uppdateringar i handboken som alla sökande behöver känna till.

Uppdateringar i ansökningssystemet

  • I lönedelen av ansökan kan man lägga till personer som ska avlönas av projektet men som inte är medsökande
  • Utbetalning till projektet sker endast till bankgiro eller plusgiro, vilket anges i ansökan (kontonummer accepteras ej). Projektets nummer kommer att vara referens. Inför utbetalning av medel till beviljat projekt hämtas dessa uppgifter direkt från ansökan, var därför noggrann med uppgifterna om bank- eller- plusgiro i din ansökan.
  • Signeringen av ansökan görs numera digitalt och av samtliga sökande i projektet. Om en ändring görs i en ansökan som lämnats in eller i ett pågående projekt signerat digitalt vid ansökan så måste samtliga signera igen. Om någon i projektet saknar BankID, kontakta kansliet. Observera att du inte måste ha ett konto i ansökningssystemet för att kunna utföra signeringen. Om du redan har ett konto i ansökningssystemet och inte kan signera ansökan, pröva att lägga in ditt personnummer till ditt konto om det saknas.

Gå direkt till ansökningssystemet!

Uppdateringar i handboken

Handboken har även den fått en översyn och uppdaterats. Se till att läsa igenom den inför ansökan. Här finns den för nedladdning! Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta kansliet.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer