Bild på kor

Välkommen till seminarium om aktuell lantbruksforskning den 26 april

bild till webb.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning bjuder in till ett seminarium i Stockholm den 26 april. Vid seminariet presenteras ett axplock av aktuella forskningsprojekt med finansiering genom stiftelsen. Välkommen till Postmuseum i Gamla stan för en förmiddag om ny kunskap för lantbrukets konkurrenskraft och hållbarhet!

Medverkande

  • Charlotte Norrman, Linköpings universitet 
  • Helena Lans Strömblad, Växa Sverige 
  • Christel Cederberg, Chalmers 
  • Åse Lundh, Sveriges lantbruksuniversitet 
  • Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland 
  • Jessica Ekström, Stiftelsen Lantbruksforskning 
  • Kjell Malmlöf, Stiftelsen Lantbruksforskning 

Tid, plats och anmälan

Tid: Onsdagen den 26 april, 9-12, seminariet avslutas med lunch 

Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Stockholm 

Anmälan: Maila info@lantbruksforskning.se senast den 18 april.  Ange om du är vegetarian eller behöver specialkost.

Sprid gärna inbjudan i din organisation och till andra intresserade. Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

Kjell Malmlöf: När behoven styr – forskning finansierad av svenska lantbrukare

Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef, Kjell Malmlöf, presenterar ett urval av stiftelsens framgångsrika satsningar för att stärka det svenska lantbruket.

Charlotte Norrman: Konstellationsbaserad affärsmodellutveckling för lantbruk

Charlotte Norrman är ekonomie doktor och universitetslektor vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Målet med hennes projekt är att utveckla och sprida en innovativ forskningsbaserad verktygslåda för utveckling av samarbetsbaserade affärsmodeller för lantbruksrelaterade företag.

Läs mer i stiftelsens projektbank

Helena Lans Strömblad: Byråkratin i lantbruket belastar och kostar

Helena Lans Strömblad är växtodlingsrådgivare på Växa Sverige. Projektet har som mål att identifiera och mäta tid och kostnader för det myndighetsrelaterade arbete som belastar företagarna och analysera effekterna. Dessutom ska projektgruppen föreslå rekommendationer för en positiv förändring.

Läs mer i stiftelsens projektbank

Christel Cederberg: Ekosystemtjänster i den gräsbaserade nötkreatursproduktionen

Christel Cederberg är biträdande professor vid institutionen för energi och miljö vid Chalmers och forskar framför allt om hållbar mat- och bioenergiproduktion med fokus på effekter av markanvändning. I projektet analyseras effekter på ekonomi och ekosystemtjänster av en nötkreatursproduktion som baseras på gräs och bete.

Läs mer i stiftelsens projektbank

Åse Lundh: Säkrad mikrobiell kvalitet i foder och råvara för långlagrad ost

Åse Lundh är professor vid institutionen för molekylära vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet. I projektet undersöks hur mikroflorans sammansättning i grovfoder, mjölkråvara och ost påverkas av gårdsnära faktorer i produktion och hantering av ensilage. Målet är att skapa förutsättningar för ökad produktion och export av mejeriprodukter med höga mervärden, som långlagrad hårdost.

Läs mer i stiftelsens projektbank

Per Ståhl: Högre skörd genom att odla på rätt sätt med breda radavstånd

Per Ståhl är seniorkonsult och växtodlingsrådgivare med inriktning eko vid Hushållningssällskapet i Östergötland. Radhackning kan användas som ett alternativ till kemiska bekämpningsmedel mot ogräs, inom både konventionell och ekologisk produktion. I ett pågående projekt jämför forskarna vilken effekt olika radavstånd har på angrepp och skörd.

Läs mer i stiftelsens projektbank

Jessica Ekström: Hållbar mjölknäring genom europeiskt samarbete

Stiftelsens Lantbruksforsknings forskningssekreterare Jessica Ekström deltar som svensk representant i Eurodairy, ett europeiskt nätverk för att öka mjölknäringens ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet. Nätverket finansieras genom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. I nätverket deltar representanter från 14 EU-länder.

"Stiftelsen i europeiskt mjölksamarbete"

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer