Bild på kor

Välkommen till seminarium om IPM-forskning och lansering av syntesrapport

IPM-bild Begood.jpg

Måndag den 27 november 2017 presenterar Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningssekreterare Eve Roubinet sin syntesrapport över forskning om integrerat växtskydd (IPM) som finansierats genom Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket. Totalt handlar det om ett hundratal forskningsprojekt som gåtts igenom.

Vid seminariet kommer du också att få veta mer om det aktuella forskningsläget för de viktigaste problemen inom odlingen. Ett antal externa experter kommer också att ge sin syn på innehållet i rapporten.

Välkommen till LRF-huset i Stockholm för en eftermiddag om IPM-forskning!

Tid: 27 november 2017, 13-16.30, kaffe från 12.45
Plats: LRF-huset, Franzéngatan 6, Stockholm
Anmälan: Senast 20 november till info@lantbruksforskning.se
Frågor: Eve Roubinet, eve.roubinet@lantbruksforskning.se , 0767-70 82 10

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer