Bild på kor

Välkomna att söka i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning!

kloverwebb.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom tre av stiftelsens fyra fokusområden. 

Nytt för i år är att fokusområdet Företagande utgår. Företagandeperspektivet (nytta för näringen/lönsamhet) skall beskrivas i alla ansökningar.

Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet.

Viktiga datum och tider

  • Steg 1 öppnar 1 april, 12.00
  • Steg 1 stänger 9 juni, 14.00
  • Steg 2 öppnar 1 september, 12.00
  • Steg 2 stänger 8 oktober, 14.00
  • Styrelsen tar beslut i december 2020

Läs mer om hur du ansöker här.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer