Vallkonferensen Istock 1191629628

Vallkonferens med flera SLF-projekt

Aktuell forskning inom vallområdet avhandlades under två dagars Vallkonferens på SLU. Ett flertal av de pågående projekten är finansierade av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Vallen ger det viktigaste fodret till idisslare och hästar. Det är också den gröda som odlas på störst areal i Sverige. Den 7–8 februari 2023 arrangerades den fjärde vallkonferensen vid SLU i Uppsala. Det är en viktig samlingsplats för alla som är intresserade av vall och bete.

Under de två dagarna med en fullsatt aula på SLU  föredrogs aktuell forskning inom allt från mikrobiologiska aspekter av odlingen till molekylära aspekter av mjölkproduktionen. Däremellan verktyg för gödselberäkningar och test av tre- respektive fyrskördesystem. 

Bland åhörarna fanns lantbrukare, forskare, rådgivningsorganisationer och andra representanter från näringen och bland presentationerna ett flertal projekt som finansierats av stiftelsen. Bland postrarna likaså - inte minst den kunskapsöversikt av vall som blir klar under våren - håll utkik efter den i vårt nyhetsbrev och på hemsidan!

En rapport från Vallkonferensen 2023 finns inom kort att ladda ner här

Några smakprov från programmet: 

 • Idisslarna är viktiga för ekosystemet – kolinlagring, vallen i växtföljden, biodiversitet…
 • Utmaningar för vall och bete i nya CAP
 • Gödslingsstrategier när priserna stiger
 • Ny teknik för att följa kvaliteten i den växande vallenInsådd av vallbaljväxter på hösten
 • Drönare på bete
 • Näringsrikt bete med vårsådd höstråg
 • Hållbara vallbaljväxter
 • Bevattning av vall
 • Fodervärde i olika gräsarter
 • Hur påverkar den nya prisbilden vallens plats i foderstaten?
 • Bioraffinering av vall i Norge och Sverige
 • Högkoncentrerat proteinfoder från vall
 • Vall som biogaskälla
 • Alternativ användning av vall i slättbygd  
Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer