Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Vildsvin skadar viktiga fältförsök

Viktiga fältförsök bedrivs för att utveckla jordbruket förstörs av vilda djur, skriver Hushållningssällskapet i ett pressmeddelande. Runt i om i Sverige bedrivs försöksverksamhet som är viktiga för Sveriges livsmedelsproduktion och en allt större vildsvinsstam hotar dessa försök. 

Hushållningssällskapet skriver att vildsvin är den enskilt största skadepåverkaren av alla djur. Det rapporteras om stor förstörelse på grund av vildsvin från Skåne i syd till Östergötland och Västergötland. Svinen bökar upp nysådda grödor, främst åkerböna och ärter, samt äter tidigt mognade sorter främst i vete och majsförsök.

- Viltskadorna sätter käppar i hjulet för vår kunskapsutveckling genom att forskningsmaterial
förstörs och försenas. Konsekvensen av viltskadorna är att vi inte alls kan bedriva fältförsök i vissa områden på grund av den stora skaderisken, säger försöksledare Ola Hallin i pressmeddelandet.

Bilden visar ett majsfält som ödelagts av vildsvin under den gångna helgen i närheten av Hushållningssällskapets Försöksgård Helgegården utanför Kristianstad.

Läs mer på Hushållningssällskapets hemsida. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev