Bild på kor

Webbinarium om Sveriges inställning till antibiotika

MVC-014F_webb.png

Friska djur behöver inte antibiotika! Sveriges antibiotikaanvändning har diskuterats på ett europeiskt webbinarium.  

Inom Horizon 2020-projektet Eurodairy har Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningssekreterare Jessica Ekström anordnat ett webbinarium om Sveriges antibiotikabehandling och inställning till antibiotika. Inbjuden expert veterinär Ylva Persson från SVA/Växa.

- Det är viktigt att sprida Sveriges kunskap i Europa om hur man bör arbeta på mjölkgårdar för att fler länder ska komma ner på samma låga användningsnivå som Sverige, inte bara ur ett djurhälsoperspektiv utan också ur folkhälsoperspektiv, säger Jessica Ekström. 

Eurodairy finansieras genom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Eurodairy

Växa Sverige

SVA

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer