Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Lantbruk & trädgård 2030

Forsknings- och innovationsagendan för lantbruk och trädgård har tagits fram av aktörerna inom näringarna och forskningen tillsammans. Ambitionen är att öka konkurrenskraften och hållbarheten hos företagen inom svensk primärproduktion.

Agendan ska vara vägledande för finansiärer av forskning och innovation och ska ses som ett avstamp för det fortsatta samarbetet mellan näringarna, rådgivare, offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet. VINNOVA och Stiftelsen Lantbruksforskning finansierade agendan.

Fem innovationsområden

Under arbetet med agendan identifierades följande innovationsområden:

  • Lönsam och hållbar tillväxt
  • Hållbar intensifiering
  • Fossiloberoende produkt- och affärsutveckling
  • Konsumentattityder och matkvalitet
  • Innovativa råvaror och värdekedjor

Fördjupningarna i respektive innovationsområde finns samlade i dokumentet "Lantbruk & trädgård 2030  |  Fem innovationsområden".

Prenumerera på vårt nyhetsbrev