Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen JTI

50 miljoner till jordbruks- och miljöteknik – Stiftelsen JTI öppnar utlysningar för forskning och utveckling!

Vår mission är att satsningarna inom effektivitet och hållbarhet inom en tioårsperiod har åstadkommit en väsentlig förbättring för Sveriges lantbrukare.

Stiftelsen JTI genomför en strategisk programsatsning för att förbättra konkurrenskraften och samtidigt bidra till hållbarhet. Utlysningarna är inom målområdena teknik inom Jordbruk & Miljö, Energi & Biologiskt kretslopp.

Stiftelsen JTI:s utlysningar fokuserar på branschens utvecklingspotential och engagerar även andra finansiärer. Utlysningarna kommer att vara öppna. 

Stiftelsen JTI:s styrelse

Wictoria Bondesson (ordförande)
Johanna van Schaik Dernfalk, SVA
Jonas Brändström, Vinnova
Olof Johansson, Jordbruksverket
Pär-Johan Lööf, Lantmännen R&D
Carl Oskar Paulrud, DeLaval International
Kjerstin Ekvall Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV

Stadgar för Stiftelsen JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Organisationsnummer 817600-6842 Godkända av Kammarkollegiet enligt beslut 2009-05-20, dnr 430-22282-08

§ 1 Ändamål Jordbrukstekniska institutet (JTI) har till ändamål att – inom de jordbruks- och miljötekniska områdena – bedriva målinriktad forskning, utveckling och information för att ta fram ny teknik och nya teknisk-biologiska system. Målgrupperna är jordbruket samt företag och organisationer som arbetar med jordbruk, livsmedel, miljö (djurmiljö, yttre miljö, arbetsmiljö), energi och biologiskt kretslopp. Syftet är att konkurrenskraften skall stärkas hos jordbruk och industri samt att miljön och hushållningen med naturresurser skall förbättras.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med företag, tekniska högskolor, universitet samt andra industriella och vetenskapliga organisationer, såväl inom som utom landet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev