Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Utlysningar och projekt

Han kan ni läsa om de utlysningar som Stiftelsen JTI har haft och vilka som fått medel. Stiftelsen JTI genomför en strategisk programsatsning för att förbättra konkurrenskraften och bidra till hållbarhet. Utlysningarna är inom målområdena teknik inom Jordbruk & Miljö, Energi & Biologiskt kretslopp.

De som fått medel i den första utlysningen 2019 

Erik Sindhöj, RISE
Vägen till cirkulära ekonomi i svenskt jordbruk för ökad återvinning av växtnäring och för effektiv och hållbar produktion
501 319 kronor 

Eva Edin, HS Konsult AB
Syntes av unga lantbrukares förutsättningar och möjligheter för ett hållbart och produktivt lantbruksföretag som omfattar betesmarker och vattenvård
500 000 kronor 

Eva Salomon, RISE
Utmaningar och behov för svenskt jordbruksproduktion - möjliga vägar för teknikutveckling för att uppnå lönsamhet samt miljö- och klimatanpassning
501 250 kronor

Andra utlysningen startar 1 oktober 2020. Mer information kommer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress