Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen lantbrukets utveckling

Stiftelsen lantbrukets utveckling finansierar framför allt projekt av utvecklingskaraktär.

Medel från Stiftelsen lantbrukets utveckling beviljas som en del av Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning.

Stiftelsens organisationsnummer är 802411-0978.

En hållbar livsmedelsproduktion

Stiftelsen lantbrukets utveckling har gett LRF i uppdrag att utreda och förtydliga vad uthållig livsmedelsproduktion inom konventionell produktion betyder. Det finns tre generella målsättningar som eftersträvas när man talar om en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven utgör grundstenarna. I ett uthålligt jordbruk och för en hållbar livsmedelsproduktion är resurshushållning och resurseffektivitet centrala begrepp, samt skydd av miljön. I takt med ökade krav på miljöhänsyn efterfrågas förslag på åtgärder som leder till en god miljö.

I takt med ökade krav på miljöhänsyn efterfrågas förslag på åtgärder som leder till en god miljö. För att åtgärderna ska bli trovärdiga och kunna leda till en hållbar livsmedelsproduktion måste de vara byggda på vetenskaplig grund. Resurserna nedan, i form av en webb, rapporter och verktyg, tar upp olika aspekter på hållbarhet. De har använts för att utveckla kvalitetssäkringskriterier som i sin tur kan användas i olika kvalitetssäkrings- och certifieringssystem.

Webbplats | Egenkontrollpaket - verktyg för att uppfylla kravet på egenkontroll enligt Miljöbalken

Prenumerera på vårt nyhetsbrev