Bild på kor

1,5 miljoner delades ut i Stiftelsen Lantbruksforsknings vallutlysning

vall.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning har utlyst medel för en kunskapssammanställning på området vall. Sammanställningen ska vara till nytta för näringens olika aktörer på kort och på lång sikt och bidra till att identifiera glapp och överlapp i befintlig forskning på området. Kunskapsöversikten ska utgå ifrån ett strikt foderperspektiv men omfatta såväl odlingen av vall som processerna fram till foderbordet.

De som nu fått medel är ett stort forskarteam som sträcker sig över flera institutioner på SLU och flera avdelningar på RISE, samt företaget Mårten Lidfeldt AB. Johanna Wallsten på SLU är huvudsökande.

Projektet har fyra delar; växtodling, skörd och konservering, fodervärde till olika djurslag och ekonomi och tilldelades 1,5 miljoner.

R-21-41-605
Vallen i nordiskt perspektiv
Johanna Wallsten, SLU
1 494 000 kronor

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer