Bild på kor

15 projekt fick medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning!

kloverwebb.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning har i sin öppna utlysning 2020 delat ut 39 miljoner kronor till 15 projekt som alla syftar till att bidra med kunskap som i slutändan gynnar svenskt lantbruk. De som beviljats medel kommer från fem olika forskningscenter.

Projekten täcker in många forskningsområden och 2020 kan vi se projekt om alger till kor, drönarfoton för fältförsök, fosfor i matjord och forskning om nya sjukdomar i korn och vete.

- Det är fantastiskt att se vilken bredd på forskningsprojekt som blivit beviljade medel. Det är roligt att vi kan täcka in så många olika områden och att flera olika lärosäten och institutioner finns representerade, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Mattias Norrby.

De som fått medel

Livsmedel, animalier

 • Mjölkproteiners betydelse för icke-koagulerande mjölk
  Maria Glantz, Lunds universitet
  2 166 000 kr
 • Inför ändrad lagstiftning - avvänjning av grisar utan zinkoxid kräver nya strategier
  Per Wallgren, SVA
  2 967 000 kronor
 • Förbättrad rengöring och desinfektion på köttanläggningar - minskad spridning av livsmedelsförstörande, patogena och antibiotikaresistenta bakterier
  Sofia Boqvist, SLU
  2 984 000 kronor
 • Väg och mät mjölkkor med mobilen
  Oleksiy Guzhva, SLU
  2 408 000 kronor
 • En svensk modell för kontroll av LA-MRSA i grisproduktionen
  Susanna Sternberg Lewerin, SLU
  2 502 000 kronor
 • Hållbarhet & strukturomvandling i svensk mjölkproduktion
  Ruben Hoffmann, SLU
  2 985 000 kronor

Livsmedel, vegetabilier

 • Lönsam vinbärsodling genom feromonbaserad kontroll av skadeinsekter
  Olle Anderbrant, Lunds universitet
  2 907 000 kronor
 • Fosfor i matjord och alv i långliggande försök - ett underlag för uppdaterad rådgivning
  Gunnar Börjesson, SLU
  2 366 000 kronor
 • Hur bekämpa hönshirs samt förebygga herbicidresistensutveckling
  Anneli Lundkvist, SLU
  2 977 000 kronor
 • Nya rotsjukdomar i korn och vete- okända hot mot svensk spannmålsodling
  Lars Persson, Agri Science Sweden AB
  3 000 000 kronor

Energi & biomassa

 • Jordbruksbaserat bioraffinaderi - kombination av lokal och regional skala
  Johanna Lund, RISE
  2 658 000 kronor

Klimat & miljö 

 • Ny teknik och regional strategi för recirkulering av växtnäring i stallgödsel
  Helena Aronsson, SLU
  3 002 000 kronor
 • Från hav till mule - alger minskar metanemissioner från mjölkkor
  Rebecca Danielsson, SLU
  2 948 000 kronor
 • Förbättrad utvärdering av officiella fältförsök genom bildanalys av drönarfoton med maskininlärning
  Aakash Chawade, SLU
  1 428 000 kronor
 • Vägen mot klimatneutral och miljösmart nöt-och lammproduktion - uppdaterade miljöavtryck och kvantifierade förbättringsåtgärder
  Anna Woodhouse, RISE
  1 999 000 kronor
Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer