Bild på kor

Beslut i specialutlysningen inom trädgård: 4 nya projekt

Stiftelsen-Lantbruksforskning-specialutlysning-trädgård.jpg

Fyra nya projekt beviljas medel i specialutlysningen inom trädgård.

S-15-56-589
”Övervakning av Drosophila Suzukii och riskbedömning för svensk bärodling” 
Teun Dekker, SLU 
400 000 kronor 

S-15-56-588
”Växtnäringsbevattning med organiska N-gödselmedel i svensk äppelproduktion”
Helene Larsson Jönsson, SLU 
980 000 kronor

S-15-56-596
”Utveckling av färskskördad åkerböna/bondböna till den svenska och internationella marknaden”
Fredrik Fogelberg, JTI
320 000 kronor

S-15-56-595
”Förbättrad precision vid applicering av växtskyddsmedel i fruktodlingar”
Klara Löfkvist, JTI 
200 000 kronor

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer