Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Biogastraktor går lika bra på låguppgraderad gas

Det enda som behöver ändras för att en biogastraktor ska gå på gas med lägre metanhalt är innehållet i tanken. Tester visar att köregenskaperna inte påverkas. Lantbrukare med befintlig biogasproduktion skulle därför enklare kunna bli sina egna drivmedelsproducenter och minska sitt klimatavtryck rejält. Tankkapacitet och lönsamhet är hinder som fortfarande återstår.

Småskalig uppgradering av biogas är kostsamt. Därför är det inte lönsamt för en mindre användare att framställa gas enligt svensk drivmedelsstandard för fordonsgas, med 97-procentig metanhalt. Samtidigt har Sverige relativt många biogasanläggningar. Eftersom ett byte från diesel till just biogas innebär en stor minskning av fossila utsläpp har forskare vid SLU undersökt om låguppgraderad biogas, där gasen renats från koldioxid till en metanhalt på som lägst 80 procent, kan vara ett alternativ för lantbrukare som redan producerar biogas.

Kombination av biogas och diesel

Forskarna använde en Valtra-traktor med dual fuel-motor för biogas och diesel. De testade både med konstanta belastningar och med varierad belastning enligt standardiserade körcykler. Traktorn klarade av att leverera samma effekt, varvtal och vridmoment som vid dieseldrift även vid de lägre metanhalterna. Forskarna tänker sig att traktorn när den används på fältet kommer att drivas med låguppgraderad biogas så länge gasen räcker och sedan med diesel. 

Det behövs diesel för att tända gasen i motorn och det skulle ta för lång tid att fylla på biogastanken under dagen säger Gunnar Larsson, forskare på SLU. Det går alltså inte att ersätta dieseln helt men det går att minska dieselförbrukningen och även att minska klimatpåverkan ytterligare genom att använda biodiesel. 

Förutom metan och koldioxid innehåller biogas små mängder föroreningar. Men utsläppen av annat än koldioxid och vatten var lägre eller lika höga som från alternativa bränslen.

Inte lönsamt med dagens villkor

Gas som inte uppgraderats har en metanhalt på 55-70 procent. Jämfört med att uppgradera till fordonsgas är metoderna för låguppgradering relativt kostnadseffektiva. Men trots den lägre kostnaden och att det inte innebär några tekniska problem att byta ut diesel mot låguppgraderad biogas återstår ett antal hinder. Det saknas fortfarande ett regelverk för registrering av arbetsfordon med gasdrift och det finns inte några långsiktiga modeller för beskattning och subventioner av biogas. Med dagens förutsättningar skulle egen produktion av låguppgraderad biogas bara vara intressant för en mycket storskalig verksamhet. 

Som det ser ut i dag skulle det oftast inte vara lönsamt att använda låguppgraderad biogas till traktorn konstaterar Gunnar Larsson. Det skulle kunna ändras om dieselpriset gick upp eller om skattereglerna gjordes om. En betydligt större gastank skulle också kompensera för den lägre energitätheten, antingen med högre tryck eller större volym. 

Traktorn som användes för testerna lånades från MEKA-projektet där ett antal biogastraktorer har använts praktiskt under flera år och fungerat mycket bra. Ett syfte med projektet var att se om det var möjligt att förbättra lönsamheten vid biogasproduktion. Biogastraktorer är relativt nytt och det behövs bland annat mer teknisk utveckling, praktisk erfarenhet, bättre ekonomiska förutsättningar och ett utvecklat regelverk innan de blir en vanlig syn på åkrarna.

Projektet ”Energi- och kostnadseffektiv reningsgrad för biogas vid användning i traktorer” i projektbanken

Prenumerera på vårt nyhetsbrev