Bild på kor

En svensk gris till jul, men också en klimatsmart!

grisarwebb.jpg

Nu är det snart julafton och det är viktigt för de flesta som äter kött att äta en svensk gris. Viktigt är också att minska klimatpåverkan och det är därför bra om den svenska grisproduktionen är klimatsmart. 

Idag saknas det aktuella beräkningar på klimatavtrycket i grisproduktionen, senast man gjorde en sån beräkning var 2009. En grupp som består av både branschfolk, Sveriges grisföretagare, forskare, foderrådgivare, odling i balans med flera testar hypotesen att grisens klimatpåverkan är lägre än tidigare.

2017 beviljade Stiftelsen Lantbruksforskning medel till ett projekt som har för avsikt att undersöka grisproduktionens klimatpåverkan, Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion. Huvudsökande är Ulf Sonesson på RISE. Projektet kommer att identifiera vad de förbättrade produktionsresultat betyder för miljön och klimatet samt tydliggöra vad en förbättrad djurhälsa betyder.

- Genom att använda sig av livscykelanalyser kan man identifiera vad som är stort respektive smått vad det gäller klimatpåverkan från en produktion, vilket gör att man kan fokusera på det som är möjligt att minska, säger Helena Elmquist, doktor i Miljösystemanalys som ingår i projektgruppen.

Svensk produktion ligger i topp internationellt sätt och har lägst dödlighet från avvänjning till slakt. och i samma jämförelse så har Sverige högst tillväxt per dag från födsel till slakt.  En större andel av proteinfodret odlas numer i Sverige och grisproducenter tar tacksamt emot livsmedelsrestprodukter som kan användas som foder.

- Allt sådant spelar roll för hur klimatsmart en gris är. Grisen har en viktig uppgift att förädla restprodukter, det som vi människor gärna inte vill äta, från livsmedelsindustrin till kött, berättar Helena.

Alla beräkningsmetoder är begränsade och det finns egentligen ingen metod som kan inbegripa alla uthållighetsfrågor. En faktor som har stor betydelse är att de svenska grisarna har god hälsa och det utan att man är beroende av antibiotika i förebyggande syfte. Sverige var det första land i världen att ha en restriktiv användning av antibiotika. Detta projekt kommer också att se hur man kan värdera en god djurhälsa i relation till klimatpåverkan och utan en ohållbar medicinanvändning.

Läs mer om projektet Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion.

Nyheter
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer
Kvinna Pjöjd Åker Istock 1181479432

Statlig medfinansiering behöver öka för att nå politiska mål

Stiftelsen Lantbruksforksning föreslår att forsknings- och innovationspolitiken de kommande fyra åren ska öka statlig medfinansiering för behovsdriven och nyttogörande forskning och för basfinansiering av fältförsök.

Läs mer