Bild på kor

Fråga forskaren: DNA-prov ska ge svar om kalvens egenskaper

Bete morgon och kväll webb.jpg

Vi svarar på frågor i tidningen ATL. Den senaste frågan vi svarade på handlade om genomisk analys för att få avelsvärden för en rad olika egenskaper hos nyfödda kalvar.

Fråga: Hej! Jag har sett i mitt flöde att nya metoder finns för att ytterligare förbättra svenskt nötkött, hur funkar det och på vilket sätt skulle min produktion kunna dra fördel av detta?

Svar: Läs svaret i ATL. 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer