Bild på kor

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion

gård.jpg

Ett nytt projekt som Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar är ett om lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan SLU Alnarp, KTH och LRF. Huvudsökande är professor Peter Lundqvist på SLU.

Projektet, Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion - Lantbruksföretagarnas perspektiv, ska belysa den kritik och de hot lantbrukarna utsätts för. Det kan handla om djurrättsaktivister, men också myndigheter. De ska undersöka konsekvenser för individer och verksamheter, hälsa, sociala och ekonomiska förhållanden. Resultatet av forskningen ska omsättas i en handlingsplan med konkreta förslag om vilka åtgärder som behövs för att skapa en bättre livskvalitet för djurproducerande lantbrukare.

–  Detta är mycket angelägna frågor för Sveriges lantbrukare som upplever allt mer hot, brott och kritik mot sin djurproduktion. Det rapporteras ofta om dessa frågor i media, men det saknas fördjupade kunskaper om konsekvenserna för såväl individer som drabbade företag.  Jag är övertygad om att vårt tvärvetenskapliga angreppssätt i samverkan med LRF och KTH kommer att leda till såväl ökade kunskaper som förslag på konkreta åtgärdsstrategier, säger Peter Lundqvist i ett pressmeddelande.

Andra som skrivit om projektet:

ATL

Jakt och jägare 

Jordbruksaktuellt

Mer om projektet i projektbanken.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer