Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Länkar till Lantmannen

I senaste numret av Lantmannen (7/2016) kan du läsa om Sverigeförsöken, utländsk arbetskraft och markpackning i ett uppslag med stiftelsefinansierad forskning. Här får du länkarna. 

Ett stort antal fältförsök från Hushållningssällskapens regionala fältförsöksverksamhet, Sverigeförsöken, finns nu tillgängliga på en webbplats som finansierats genom Stiftelsen Lantbruksforskning.

www.sverigeforsoken.se

Forskare vid SLU har tagit fram en handbok för dig i de gröna näringarna som anlitar utländsk arbetskraft i ett stiftelsefinansierat projekt. 

www.slu.se/utlarb

I ett annat stiftelsefinansierat projekt vid SLU har forskare tagit fram ett program för att beräkna marktryck under hjul och band.

http://www.slu.se/sv/institutioner/mark-miljo/fors...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev