Bild på kor

Nya forskningsprojekt för en hållbar trädgårdsodling

Äpple_på_äppelträdliten.jpg

I en större strategisk programsatsning inom trädgårdsområdet har Stiftelsen Lantbruksforskning tillsammans med forskningsrådet Formas haft en utlysning om forskningsmedel för projekt om integrerat växtskydd. Det kom in 24 ansökningar och 10 miljoner kronor ska delas ut.

- Vi på Stiftelsen Lantbruksforskning är speciellt tillfreds med att så många bra ansökningar kommit in till denna utlysning inom integrerat växtskydd som är ett högt prioriterat område för producenter och konsumenter, säger stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Kjell Malmlöf.

Det övergripande målet med utlysningen var att bevilja projekt som skall bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av trädgårdsområdet. Det ska också kunna hjälpa oss minska beroendet av växtskyddsmedel genom utveckling av nya integrerade bekämpningsmetoder som minimerar risk för hälsa och miljö.

- Gemensamt för de projekt som beviljats medel är att det handlar om nya innovativa alternativ till kemisk bekämpning, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för ett hållbart växtskydd inom trädgårdsodlingen, säger Kjell Malmlöf.

Att satsningen görs i samarbete mellan Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas har ett tydligt mervärde

- Stiftelsens starka näringskoppling i kombination med Formas fokus på en hållbar utveckling inom de areella näringarna har gjort båda parter till vinnare i den här utlysningen, säger stiftelsens VD Christian Nyrén.

De som fått medel är följande:

  • Glenn Svensson från Lunds universitet beviljades 2 132 092 kronor för projektet ”Integrerat växtskydd i jordgubbar: feromonbaserad övervakning och kontroll av jordgubbsvecklaren”.
  • Beatrix Alsanius från SLU beviljades 2 983 306 kronor för projektet ”Integrerad bekämpning i nytt ljus”.
  • Marco Tasin från SLU beviljades 2 387 791 kronor för projektet ”En ny innovativt hållbar IPM-strategi för effektiv kontroll av bladlus i fruktodlingar”.
  • Zahra Omer från HS Konsult beviljades 1 774 752 kronor för projektet ”Analys av rotgallnematod i jord med ny DNA-metod”.
Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer