Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Nytt projekt om svinpestens spridning

Ett av projekten som fick pengar i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning nu i december var Vildsvin invid gårdsknuten - hur skyddar vi svenska grisar från afrikansk svinpest? med Karl Ståhl från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som huvudsökande. 

Afrikansk svinpest är en allvarlig, smittsam virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Hur denna smitta sprids är inte så väldokumenterat. Karl Ståhls projekt syftar till att undersöka hur man bäst förebygger och kontrollerar eventuell smittspridning i landet.

– Afrikansk svinpest kan även hota den svenska grisproduktionen. Introduktion till svenska vildsvin bedöms vara den troligaste smittvägen till Sverige och risken finns då för vidare spridning genom direkt eller indirekt kontakt med grisar. Förebyggande åtgärder behövs för att förhindra sådan spridning, inte minst med en allt större och tätare vildsvinsstam, säger Karl Ståhl på SVA:s webbplats.

 Andra som skriver om projektet:
Svensk jakt
Jakt och jägare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev