Bild på kor

Seminarium om programmet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem"

korochmjolk.jpg

Vi har tidigare flaggat för ett symposium om mjölk i Uppsala. Detta symposium har nu blivit ett webbinarium på grund av rådande omständigheter. Alla har möjlighet att delta!

Fakta

Tid: 2020-10-13 09:00 - 12:00

Ort: Online 

Mer information: SLU:s webbplats

Anmälan: Akademikonferens webbplats

Om webbinariet

Moderator är Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist, författare och debattör inom lantbruk, livsmedel och mat, senast aktuell med boken Kornas planet. Ann-Helen leder diskussionen och sätter projekten i ett större sammanhang. 

Projekten 

Skötselåtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar 

Mikaela Lindberg, SLU 

Förbättrad hållbarhet inom mjölkproduktion genom förbättrad fodereffektivitet 

Pekka Huhtanen, SLU 

Metoder och rekommendationer för miljöutvärdering av jordbruk och dess livsmedelsproduktion 

Christel Cederberg, Chalmers  

Den mångfunktionella mjölkgården: Indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biodiversitet 

Pernilla Tidåker, SLU 

Inkludering av nutrition- och hälsoaspekter i livscykelanalyser av livsmedelsprodukter- Slutrapport 

Ulf Sonesson, RISE

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer