Utlysning Ekonomi Ledarskap (1)

Sök medel för forskning om företagsledning och riskhantering

Dagens primärproduktion står inför många utmaningar. Möjligheter och styrmedel för ökad stabilitet inom primärproduktionen på kort och lång sikt efterfrågas och nu finns forskningsmedel.

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser tillsammans med Stiftelsen Seydlitz MP bolagen medel för ökad kunskap inom produktionsekonomi och företagsledning.  

Projekten väntas ge stöd för ekonomiskt beslutsfattande för lantbruksföretag och målet med utlysningen är att öka kunskapen om hur de ekonomiska förutsättningarna på gårdsnivå kan optimeras. 

Kan ge ökad självförsörjningsgrad på sikt

Ekonomiskt beslutsstöd, bättre riskmanagement och portföljstrategier för lantbruksföretag är exempel på verktyg som på sikt kan ge förutsättningar för en ökad självförsörjandegrad för både livsmedel och foderråvaror med rimliga arbetsvillkor, och ett konkurrensmässigt hållbart lantbruk. 

Utlysningen öppnar den 21 juni och all information finns i utlysningstexten. Välkommen med din ansökan!

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer