Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen gratulerar doktor Rebecca Danielsson

Rebecca Danielsson försvarade med framgång sin avhandling "Methane production in dairy cows - impact of feed and rumen microbiota" den 13 maj i år. Den nyblivna doktorns arbete finansierades bland annat genom Stiftelsen Lantbruksforskning.

Rebecca Danielsson har haft som mål med sin forskning att identifiera skillnader i metanproduktion mellan foder och mellan individer. Hon har också undersökt sambandet mellan den metan som produceras och mikroorganismer i kons vom. I avhandlingen visar hon bland annat att kornas foderstat kan bestå av grovfoder, till exempel gräs, i mycket stor utsträckning utan att metanproduktionen ökar. Hon kunde också konstatera att kor som släpper ut mindre metan har andra mikroorganismer - bakterier och arkéer - i vommen, men att det inte påverkar varken foderutnyttjande eller mjölkproduktion. Rebecca Danielsson har också gjort laboratorieförsök med "simulerade vommar där en tillsats av cashewnötskalsextrakt minskade metanproduktionen med 18 procent.

Vi gratulerar Rebecca Danielsson till hennes nyvunna doktorstitel!

Arbetet har finansierats genom stiftelseprojektet "Utveckling av metoder för att minska metanförlusterna i vallfoderbaserade foderstater till högavkastande mjölkkor".

En längre text finns att läsa på SLU:s webbplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev