Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen i europeiskt mjölksamarbete

Stiftelsens forskningssekreterare Jessica Ekström deltar som svensk representant i Eurodairy, ett europeiskt nätverk för att öka mjölknäringens ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet. Nätverket finansieras genom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Mjölknäringen är hårt pressad och projektet Eurodairy ska arbeta för utveckling och spridning av innovationer för att ta sig an frågor som socioekonomisk resiliens, resurseffektivitet, djurvälfärd, och integration av mjölkproduktion med biologisk mångfald.

I nätverket deltar representanter från 14 EU-länder: Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien och Sverige.

Eurodairy har beviljats finansiering genom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, från februari 2016 till september 2019.

Läs mer på Eurodairys webbplats

English summary

Stiftelsen Lantbruksforskning's Research Officer Jessica Ekström will be the Swedish representative in Eurodairy, a new network to increase the economic, social and environmental sustainability of dairy farming in Europe, at a time of unprecedented challenge for the sector

The Eurodairy website

Prenumerera på vårt nyhetsbrev