9030A0479b6e5d40c9fb29274f0aff4d

Stiftelsen JTI beviljar tre forskningsprojekt inom vatten och resurseffektiv vattenhantering

Stiftelsen JTI finansierar forskning som adresserar konkreta problem och utmaningar inom jordbruks- och miljöteknik hos företag. I en nyligen avslutad utlysning beviljades tre forskningsprojekt inom vatten och resurseffektiv vattenhantering.

Projekten kommer att skapa mer kunskap som kan appliceras hos företag, om dränering för att hantera klimatförändringar och hur näringsämnen kan återföras till åkermark i ett cirkulärt system.

– Det gläder mig att Stiftelsen JTI har beslutat att finansiera tre forskningsprojekt inom resurseffektiv hantering av vatten, som är en ödesfråga för framtida livsmedelsproduktion, säger stiftelsen JTI:s ordförande Wictoria Bondesson.

De projekt som fått medel är:

DemoFält för reglerad dränering - förbättrad vattenhushållning och avkastningsstabilitet i svenskt jordbruk
Fereshteh Pourazari, RISE
2 828 751 kr

Verktyg för beslutsfattande och behandlingsoptimering för ammoniak-hygieniserings teknik - säker och uthållig återföring av resurser från decentraliserade sanitetssystem
Annika Nordin, SLU
2 932 487 kr

Filtermaterialets påverkan på underhållsbehov, vattenkvalitet och skörd vid täckdikning
Eva Edin, HS konsult AB
2 999 753 kr

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer