Bild på kor

Stiftelsen Lantbruksforskning söker person med kvalificerad kunskap inom integrerat växtskydd för projektanställning - tjänsten tillsatt

mediatillwebben.gif

Tjänsten är tillsatt.

Stiftelsen Lantbruksforskning söker en person med kvalificerade kunskaper inom integrerat växtskydd för en projektanställning på fem månader. Uppdraget går ut på att sammanfatta resultaten från forskningsprojekt som stiftelsen har finansierat. Arbetet kan påbörjas omgående och kan utföras på distans. 

Mer information 

Stiftelsens forskningschef Kjell Malmlöf, telefon 0703-45 16 40

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer