Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Sverigeförsökens stora försöksbok är ute nu!

I dagarna släpper Hushållningssällskapet Sveriges största sammanställning av landets fältförsök. Drygt 250 olika växtodlingsförsök samlade i en och samma bok. Boken innehåller samma resultat som går att finna på sverigeforsoken.se

I årets försöksbok går det att läsa om det växande problemet med havrens flygsot och vad vi kan göra för att stoppa den utvecklingen. Eller om de stora utslagen i bevattningsförsöket i vall. Dessutom var 2020 sista året med kvävestrategiförsök i höstvete och raps vilket betyder att resultaten finns i årets försöksbok.

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar cirka 40 procent av försöken och understryker vikten av svenska fältförsök.

– För oss är det viktigt att vara med och basfinansiera Sverigeförsöken eftersom det är angeläget att den tillämpade forskning vi finansierar och andra nya rön verifieras för det svenska lantbrukets mångskiftande förhållanden. Det är helt enkelt ett led i att nya rön och ny kunskap kommer lantbruksnäringen till godo, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Mattias Norrby.

Läs hela pressmeddelandet på Hushållningssällskapets webbplats. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev