Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Tips inför ansökan i årets öppna utlysning

Ska du skicka in ansökan om medel i den årliga öppna utlysningen? Här är tipsen för att få med allt i din ansökan! 

Steg 1 i Stiftelsen Lantbruksforsknings pågående öppna utlysning inom fokusområdena Livsmedel respektive Klimat och miljö är öppen till och med den 13 juni.

Engagemang från både näring och akademi  

Stiftelsen har ett tydligt krav på engagemang från aktörer från både näring och akademi i projekten och implementeringen är lika viktig som forsknings- och innovationsprocessen i sig. Ett företagande- och hållbarhetsperspektiv ska genomsyra den forskning som finansieras av stiftelsen. Ansökningar inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning som bidrar till lantbrukets utveckling välkomnas.   

Viktiga datum och tider   

 • Steg 1 öppnar 3 april, 12.00    
 • Steg 1 stänger 13 juni, 14.00   
 • Steg 2 öppnar 22 augusti, 12.00   
 • Steg 2 stänger 21 september, 14.00   
 • Styrelsen tar beslut i december 2023     

Handboken 


Handboken som går fint att ladda ner som PDF finns alla instruktioner samlade. Läs igenom den innan du skickar in din ansökan – ett enkelt sätt att få med allt.   

Elektronisk ansökan  

Du skickar in din ansökan elektroniskt i stiftelsens ansökningssystem. Tänk på att du måste använda förstärkt inloggning/Bank-ID när du loggar in, lär mer om det här: Hur loggar jag in i ansökningssystemet? I ansökan gäller elektronisk signering med Bank-ID för huvud- och medsökande samt ansvarig chef. Ändringar efter signering kräver signering på nytt, så planera noga när du är i slutfasen av din ansökan.    

Kom ihåg 

 • Du måste ha rapporterat eventuella tidigare projekt vid överenskommen tidpunkt för att kunna beviljas medel till nya projekt.
 • En klar beskrivning av vad projektet förväntas leverera och vilka de främsta mottagarna är. Samtliga för projektet relevanta branschområden måste anges (kött, mjölk, matfågel, socker, potatis, växtodling, energi och biomassa). 
 • Kom ihåg att kontakta aktuell näringsrepresentant som medsökande till projektet i god tid innan din ansökan skickas in – näringen ska vara delaktig i hela projektet och även i utformningen av det.  
 • Projektets lönsamhetspotential för näringen måste beskrivas.  
 • Ett- till treåriga projekt med ett sökt anslag upp till en miljon kronor per år rekommenderas.  
 • Först när din ansökan fått ett projektnummer har vi mottagit den. När du skickat in din ansökan ska systemet svara med ett projektnummer, innan dess är inte ansökan mottagen.  

Frågor och svar 


Skulle det dyka upp frågor under processen med din ansökan så finns svaren på ett antal vanliga frågor på vår webbplats: Frågor och svar (lantbruksforskning.se)  

Hittar du inget svar på din fråga går det fint att kontakta oss direkt.    

Lina Bengtsson, forskningssekreterare  
070-309 84 54, lina.bengtsson@lantbruksforskning.se

Anna Pers, forskningssekreterare  
0733-46 24 30, anna.pers@lantbruksforskning.se   

Yvonne M. Airosa, administration och support  
0767-75 35 42, yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se  

Stort lycka till med din ansökan!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev