Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Vallfoderutlysning öppen nu!

Nu öppnar den riktade utlysningen av medel till forskning inom vallområdet som Stiftelsen Lantbruksforskning genomför tillsammans med Svensk Mjölk och Eurofins.

Utlysningen som omfattar 9 miljoner kronor genomförs i syfte att öka kunskapen om vallfodrets kvalitet, dess förmåga att tillgodose djurets behov samt bidra till god djurhälsa och produktivitet och sträcker sig från fält till foderbord, med däremellan liggande processer.

Vallfoder viktigt i föränderlig värld

Vallfoder i tillräcklig mängd, av god näringsmässig kvalitet och bästa hygien blir allt viktigare i en föränderlig värld. Stiftelsen lantbruksforskning genomför en utlysning tillsammans med Svensk Mjölk och Eurofins i syfte att öka kunskapen om vallfodrets kvalitet, dess förmåga att tillgodose djurets behov samt bidra till god djurhälsa och produktivitet.  

Stiftelsen uppmuntrar både korta och längre projekt. Totalt sökt belopp för ett projekt får maximalt vara 4,5 miljoner kronor där fördelningen av medel över år ej är reglerat. Medfinansiering om 25 procent från näringen eller akademin är ett krav. Huvudsökande skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens och projektet ska vara inom ett område av intresse för stiftelsens insamlande branscher. 

Ansökan görs elektroniskt i stiftelsens ansökningssystem. Utlysningen öppnade den 17/4 2023 och stänger den 22/6 2023 klockan 14.00. Beslut tas på Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelsemöte i december 2023. Läs mer och ansök här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev