Bild på kor

Vi gratulerar doktorerna Sara Frosth och Therese Bengtsson som promoverades i lördags

Therese-Bengtsson.png

Lördag den 7 oktober ägde årets promotionshögtid rum på SLU Ultuna. Bland de nyblivna doktorer som promoverades fanns två som fått finansiering genom Stiftelsen Lantbruksforskning. Stiftelsens vd, Christian Nyrén, var på plats och gratulerade.

Det här är behovsstyrd forskning när den är som bäst, säger Christian Nyrén. Både Sara Frosths och Therése Bengtssons forskning har fått resultat som direkt får tillämpning hos brukaren. Dessutom bidrar deras forskning till förbättrad djurvälfärd, lägre risk för antibiotikaresistens och till nya verktyg inom integrerat växtskydd.

Sara Frosth: Ny metod i arbetet mot fotröta på får

Sara Frosth har tagit fram en metod för att upptäcka smitta av bakterier som orsakar fotröta på får. Metoden visar också hur sjukdomsframkallande bakteriestammen är. Dessutom är den betydligt snabbare och billigare än tidigare tekniker. Sara Frosths metod används sedan flera år i kontrollprogrammet Klövkontrollen som drivs av Gård- och djurhälsan.

Utan Stiftelsen Lantbruksforsknings finansiering hade mitt doktorandarbete inte varit möjligt, men det är ju inte bara jag som fått en forskarutbildning utan kunskapen om fotröta i Sverige har ökat markant och även laboratoriediagnostiken har förbättrats, kommenterar Sara Frosth.

Läs mer om Sara Frosths arbete i en artikel från augusti 2016

Projektet "Ny metod för virulensbestämning av fotrötebakterier hos får"

Sara Frosths avhandling "Dichelobacter nodosus and footrot in Swedish sheep"

Therése Bengtsson: Mindre bekämpningsmedel mot potatisbladmögel med växtstärkare

Therése Bengtsson disputerade redan 2013. I hennes avhandling kunde hon visa hur dosen svampbekämpningsmedel som krävs för att freda potatis mot den fruktade sjukdomen potatisbladmögel kan minskas med 25 procent om man också tillsätter en växtstärkare (BABA) som stärker potatisens eget försvar.

Stiftelsens Lantbruksforsknings finansiering innebar att vi kunde utföra fältförsök med BABA i kombination med fungicider och få en inblick i hur alternativa metoder kan integreras i växtskyddsstrategier berättar Therése Bengtsson. Effekten av BABA var inte tillräcklig för att det ska användas i praktiken. Däremot gav finansiering från ett följande projekt ifrån stiftelsen oss möjlighet att testa ett annat preparat, fosfit, som finns att köpa som gödningsmedel och som har visat sig vara mycket lovande.

Projektet "Synergi vid bekämpning mot potatisbladmögel; Inducerad resistens och fungicider"

Therése Bengtssons avhandling "Boosting Potato Defence Against Late Blight"

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer