Bild på kor

Webbinarium: Så hanterar du rotgall och frilevande nematoder i odling av rotfrukter

potatis webb.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning anordnar tillsammans med Gröna Möten, Agroväst ett webbinarium om trädgård. Läs nedan inbjudan till det och hur du anmäler dig.

Efterfrågan på svenska rotfrukter och potatis är stor. Det finns utrymme för fler odlare i Västra Götaland och Halland. Trädgårdsnäringen har haft en positiv utveckling även under pandemin visar statistik som LRF tagit fram i sitt näringslivsindex. Odling av potatis och andra rotfrukter står samtidigt inför utmaningar när det gäller växtskadegörare som till exempel rotgall och frilevande nematoder. 

Agroväst Tillväxt Trädgård Väst och Gröna Möten bjuder tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning in odlare, rådgivare och forskare verksamma inom området. Särskilt inbjudna talare är:
Åsa Olsson Nyström, Agro Science Sweden, projektledare för ett pågående projekt som arbetar med att ta fram strategier för sanering av rotgall och frilevande nematoder i växtföljder med potatis och rotgrödor.
Katarina Holstmark, Jordbruksverket, rådgivare Växtskyddscentralen ekologisk produktion.

Anmäl dig här.

Program

13.00 Digitalt mingel
Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkomna.

13.15 Kompetensutvecklingsbehov inom trädgårdsodling Gunilla Nordberg, lantbrukare och ordf Tillväxt Trädgård Väst, inleder.

13.30 Viktiga forskningsinsatser för att öka tillväxt inom trädgårdsnäringen Anna Pers, forskningssekreterare på Stiftelsen Lantbruksforskning, berättar om bakgrunden till ökade forskningsinsatser.

13.50 Strategier för kontroll av rotgall och frilevande nematoder i rot och knölgrödor Åsa Olsson Nyström, Agro Science Sweden, talar om arbetet med att ta fram konkreta råd om mellangrödor och svartträda för sanering av växtsjukdomar i potatis, morötter och sockerbetor.

14.30 Paus

14.45 Utvecklingen gällande resistens mot växtsjukdomar och ekologisk utsädespotatis Katarina Holstmark, Jordbruksverket, beskriver arbetet med sorturval för resistens mot jordburna sjukdomar samt ger oss en överblick över läget gällande tillgång på svensk ekologisk utsädespotatis.

15.30 Frågepanel Dagens talare samtalar och svarar på deltagares frågor.

16.00 Avslut

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer