Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Syntesrapport om IPM-forskning - "Research and Development Projects with Focus on IPM: A Synthesis Report"

Under femårsperioden 2009-2014 har Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket beviljat över 100 miljoner kronor till 110 forskningsprojekt om integrerat växtskydd, IPM. I en ny syntesrapport presenteras nu en genomgång av samtliga projekt.

Två tredjedelar av medlen gick till forskning om ekonomiskt stora grödor som spannmål, potatis, raps och sockerbetor. En stor del av projekten handlade om fusariumsvamp, ogräs, phytophthora-algsvampar och betcystnematoder.

Rapporten följer upp i vilken utsträckning projekten lett till publiceringar, drar slutsatser kring forsknings- och kunskapsläget och ger rekommendationer för framtida finansiering av IPM-projekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev