Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Beslut i riktade utlysningen av medel till nationella fältförsöken

Vid sitt möte den 1 mars 2016 beslutade stiftelsens styrelse att bevilja 9 000 000 kronor till de nationella fältförsöken. Av det deponerades 204 000 kronor i en speciell pott för akutförsök.

En ansökan beviljades medel:

R-16-60-603
Basfinansiering av den regionala försöksverksamheten (Sverigeförsöken) 2016
Anna-Karin Krijger, HS Skaraborg

Ansökan beviljades: 

  • 8 796 000 kronor
  • 204 000 kronor som deponeras i en speciell pott för akutförsök

HS Skaraborg ges möjlighet att vid behov söka medel ur potten för akutförsök under projekttiden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev